Nieuwe perspectieven.

Vertrouwde waarden.

Alpiek wordt Dynapps

Bel: 085 3330008 | mail: info@alpiek.com

Alles over Odoo
ERP bedrijfssoftware
systeem

Q&A over ERP en Odoo 


Verschil ERP en CRM?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-systeem automatiseert de logistieke, administratieve en financiële processen van een bedrijf in één systeem.
Het doel van ERP is het efficiënt werken, dubbel werk voorkomen, meer inzicht en overzicht bieden. Het is een combinatie van processen en afspraken. ERP raakt dan ook alles binnen een bedrijf. Van productie tot verkoop, van inkoop tot logistiek en van HR tot marketing. 

CRM brengt klanten en verkoop in kaart. Het kan een onderdeel zijn van een ERP-systeem. En medewerkers ondersteunen bij CRM-werkzaamheden. 

Een ERP-systeem is een (klein) onderdeel van je bedrijfsvoering. Helderde procedures, werkmethoden, afspraken en werkinstructies zijn zeker zo belangrijk. 

Wanneer ERP?

De argumenten om met een ERP-systeem te werken zijn divers. We noemen er een aantal. 

1. Je wilt altijd overzicht hebben op je financiële en operationele prestaties. Geen kattenbelletjes meer op je bureau of een overdaad aan spreadsheets. 

2. Je overweegt je bedrijf te verkopen of een samenwerking aan te gaan. Inzicht in cijfers en duidelijke processen versterken het vertrouwen in je organisatie.

3. Je wilt vanaf dag 1 dat je bedrijf start een veilig systeem en controle.

Een ERP-systeem vergemakkelijkt en geeft inzicht en overzicht, maar is geen must. We bekijken graag samen met je of mogelijke kosten en baten in evenwicht zijn. Want een goede ROI (return of investment) is belangrijk.

Wat kost ERP?

Elk bedrijf heeft een eigen organisatie, (management)cultuur en USP's. Hoe en waarop je wil sturen is verschillend. Daarom is er ook geen eenduidig antwoord op wat een ERP-systeem kost.  
Wel kunnen we verschillende kostensoorten benoemen.

Directe kosten

Eenmalig: 
Implementatie
Setup kosten

Terugkerende kosten:
Licenties
Hosting*

Indirecte kosten

Hardware
Software

Hoe implementeer ik een ERP-systeem?

Om een ERP-systeem goed in je bedrijf te laten werken, is het vooraf maken van een implementatieplan belangrijk. Hieronder beschrijven we onmisbare onderdelen. 

1. Doel van de invoering

 Beschrijf wat, waarom, door wie en wanneer.

2. Beschrijving van de processen

Hoe wil je processen vormgeven? Het gebruik van user-stories is een handig hulpmiddel. Beschrijf processen zoals ze nodig zijn, niet zoals ze vandaag zijn ingericht. Goed vormgegeven processen leiden vaak tot procesverbeteringen!

3. Fit/analyse

In deze analyse bekijk je hoe de processen binnen de gekozen oplossing kunnen worden geïmplementeerd. Ook worden eventuele gaten (gaps) in de software duidelijk en hoe deze op te lossen: met software of in het proces.

4. Detailplan invoering

In het detailplan staan de verantwoordelijkheden van de interne en externe projectmanager(s). Afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie formeer je project- en stuurgroepen. Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het proces. Maak ze waar mogelijk medeverantwoordelijk voor (een deel van) de implementatie. Benoem een projectplanner en zorg dat hij/zij in de 'lead' blijft.

5. Opleidingsplan

Betrek je hele team actief bij de implementatie. Ook het top- en middenmanagement. Zo  leert iedereen het systeem kennen en verlaag je de drempel om ermee te werken. (Extra) training of opleiding kan nodig zijn. Een beproefde methode is train-de-trainer. Hierbij traint een teamgenoot andere medewerker(s). Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en snelle implementatie en bespaart minder kosten. Liever een andere trainmethode? We denken met je mee!


Welke ERP-oplossingen zijn er?


Odoo ERP-systeem 

Alpiek is ervan overtuigd dat een ERP- systeem niet complex hoeft te zijn. We hebben een oplossing voor ieder MKB-bedrijf. Van groothandel, servicebedrijf tot productiebedrijf.

Altijd en overal inzicht en overzicht

Is Odoo geïmplementeerd dan heb je altijd en overal alle relevante informatie paraat om beslissingen te nemen en te sturen.

Hoe werkt het?

De ERP-software van Odoo is door de vele modules en functies geschikt voor elk bedrijf en bedrijfstak. Groot en klein.
Automatiseer met standaardapplicaties die perfect met elkaar integreren.

Alpiek adviseert en ondersteunt met het optimaal inrichten van apps die passen bij jouw bedrijf. 

Laat meer zien!

Odoo is innovatief

Odoo is een combinatie van CRM, WMS, inkoop en MRP. Maar het heeft ook apps voor webshops, social media en marketingondersteuning. Uiteraard is Odoo veilig en draait het in de cloud. Het is beschikbaar op alle platforms. 

Dure en complexe systemen als SAP, Salesforce en Netsuite zijn met Odoo overbodig.

Maak Odoo ook onderdeel van jouw team!

Vertel ons jouw groei-ambitie, dan delen wij onze visie.