Nieuwe perspectieven.

Vertrouwde waarden.

Alpiek wordt Dynapps

Omneo Systems

2 augustus 2022 in
Omneo Systems
Daan Ebeling Koning
 


OMNEO heeft als missie haar klanten structureel en volledig te ondersteunen op het gebied van schoon produceren.
In onze visie zal de high-tech supply chain steeds meer worden geconfronteerd met toenemende eisen op het gebied van reinheid. Dit vraagt om het voortdurend investeren in kennis, gereedschappen en methodieken om hieraan te kunnen te voldoen. Alleen die bedrijven die schoon produceren tot hun motto maken en blijvend durven te innoveren, zullen de leiders zijn en blijven in deze markt.

Omneo koos Alpiek, vanwege het feit dat wij niet alleen een technisch kunstje flikken maar hen ook helpen op het gebied van optimalisatie van bedrijfsprocessen.


Omneo Systems
Daan Ebeling Koning 2 augustus 2022
Deel deze post
Labels